Werkwijze

Bij de diverse projecten wordt onderscheid gemaakt in volledige- en beperkte opdrachten. Bij een volledige opdracht wordt de gehele constructie begeleid en uitgewerkt. Dit geldt vanaf het ontwerpstadium tot aan de uitvoering, inclusief de besprekingen en bouwcontroles. Ons streven is om in een zo vroeg mogelijk stadium met alle betrokken partijen overleg te voeren, om zo een constructief verantwoord ontwerp op te kunnen stellen, eventueel aangevuld met mogelijke varianten.

Dit ontwerp wordt in de volgende fase van het project verder uitgewerkt tot definitieve ontwerptekeningen t.b.v. de bouwaanvraag. Deze tekeningen worden in de volgende fase verder uitgewerkt tot bestektekeningen. De constructie wordt vervolgens definitief berekend en de berekende gegevens worden verwerkt op de tekeningen. Tevens worden in dit stadium alle constructieve details uitgewerkt. De laatste fase is de werkfase. Hierbij worden de werktekeningen van de fundering opgesteld met de bijbehorende wapeninggegevens en detaillering. Bij een volledige opdracht worden ook de door derden gemaakte tekeningen en berekeningen van de diverse onderdelen gecontroleerd en op elkaar afgestemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prefab vloeren, staaltekeningen en lateien.

Ook bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om het gehele plan in BIM uit te laten werken. Inmiddels worden er al een aanzienlijk aantal projecten volledig in BIM uitgewerkt. Dat we hiermee goed bezig zijn bewijst wel het feit dat wij al in 2013 voor het project De Zes Molens in Hoornaar de Tekla BIM award hebben gewonnen. Voor verdere vragen hierover kunt u natuurlijk vrijblijvend contact opnemen met ons bureau.

Bij een ontwerpopdracht wordt er een statische berekening opgesteld voor de betreffende constructie. Deze wordt aangevuld met handmatige schema’s van de constructie met bijbehorende detaillering. Indien nodig wordt er een werktekening van de fundering bij gemaakt, inclusief de benodigde wapening. Een beperkte opdracht leent zich vooral voor kleine projecten zoals aan- of verbouwingen, waarbij geen (Autocad) tekenwerk van de bovenbouw wordt gevraagd. Al onze opdrachten worden uitgevoerd volgens de DNR 2011.