Actievoorwaarden Revit-Modelleur

Op winacties van Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de actie gaat deelnemer akkoord met onderstaande actievoorwaarden. Deelnemers die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. Acquisitie naar aanleiding van deze winactie wordt niet op prijs gesteld.

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIE

1. Deze actie wordt georganiseerd door Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies.

2. De persoon die als eerste schriftelijk (per e-mail naar administratie@bekendam.com) een kandidaat aan Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies voorstelt, wordt gezien als diegene die de kandidaat daadwerkelijk heeft voorgesteld en diegene maakt daarmee kans op de beloning.

3. De kandidaat stuurt vervolgens een schriftelijke sollicitatie naar administratie@bekendam.com.

4. Deelnemers aan deze actie kunnen ook zichzelf voorstellen als mogelijke kandidaat. Stelt deelnemer zichzelf als eerste voor als kandidaat, dan maakt hij/zij kans op de beloning.

5. Deze actie is enkel geldig voor de vacature van Revit-modelleur.

6. Deze actie geldt niet voor stagiairs.

7. Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of zonder enige vorm van kennisgeving stop te zetten.

8. Deelnemers ontvangen bericht bij het eindigen van de proefperiode van de kandidaat. Als een deelnemer onbereikbaar is, zijn/haar beloning niet incasseert dan wel niet op tijd reageert, kan de beloning ingetrokken worden.

9. Over de uitslag en toekenning van de beloning kan niet worden gecorrespondeerd.

10. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

11. Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies behoudt te allen tijde het recht om kandidaat niet aan te nemen. Over de reden hiervan wordt niet met derden gecommuniceerd.

DEELNAME AAN DE ACTIE

1. Deelname aan acties is kosteloos.

2. Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.

3. Deelnemer is verplicht om actuele en correcte informatie aan te leveren over de kandidaat.

4. De looptijd van deze actie is tot het moment dat de geschikte kandidaat is gevonden of doordat Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies de actie zelf beëindigt.

5. Het is niet mogelijk om aan de actie deel te nemen buiten de actieperiode.

6. In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de beloning (achteraf) te laten vervallen.

BELONING

1. De hoogte van de beloning (€ 500,-) is vastgesteld op basis van een fulltime dienstverband (40 uur per week) van de kandidaat. Bij een parttime dienstverband wordt de hoogte van de beloning bepaalt naar rato van het aantal werkuren in vergelijking tot een fulltime dienstverband, bijvoorbeeld:

- Bij een fulltime dienstverband van 40 uur bedraagt de beloning € 500,-.

- Bij een parttime dienstverband van 32 uur bedraagt de beloning € 400,-.

- Bij een parttime dienstverband van 24 uur bedraagt de beloning € 300,-.

- Bij een parttime dienstverband van 16 uur bedraagt de beloning € 200,-.

- Bij een parttime dienstverband van 8 uur bedraagt de beloning € 100,-.

2. Een dienstverband op basis van een nulurencontract wordt beschouwd als een parttime dienstverband van 8 uur met daarbij behorende beloning.

3. De maximale hoogte van de beloning bedraagt € 500,-.

4. De beloning wordt enkel uitgekeerd wanneer de kandidaat na proefperiode in dienstverband blijft.

5. De beloning wordt éénmalig per in dienst getreden kandidaat uitgekeerd.

6. De beloning is niet inwisselbaar voor andere prijzen.

7. De beloning wordt netto overgemaakt op een door de deelnemer opgeven bankrekeningnummer.

8. Bij weigering of niet aanvaarding van de beloning of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de beloning niet worden uitgekeerd.

PERSOONSGEGEVENS

1. Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies kan een deelnemer verzoeken om voor uitreiking van de beloning bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

2. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie.

3. Gegevens van deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

4. De persoonsgegevens die met de winactie worden verkregen, worden alleen door Bekendam | Adviesbureau voor bouwconstructies gebruikt voor deze winactie en worden niet aan derden verstrekt.

Vacatures

(Ervaren) Constructeur

Opleidingsniveau HBO of WO.

 • Maken van statische berekeningen voor de woning- en utiliteitsbouw.
 • Controle constructies op de bouwplaats.
 • Bijwonen bouwbesprekingen en vergaderingen.
 • Salaris in overleg, reiskostenvergoeding en eigen werkplek.
 • Met eventueel doorgroeimogelijkheden in gezellige, hardwerkende werkomgeving.

Stagiair HBO Bouwkunde

Opleidingsniveau HBO of WO.

 • Maken van overzichtstekeningen en detailtekeningen in AutoCAD of Revit/Tekla.
 • Uitwerken van staal, hout en betonconstructies.
 • Maken van statische berekeningen woning- en utiliteitsbouw.
 • Controle constructies op de bouwplaats (samen met projectleider).
 • Bijwonen bouwbesprekingen en vergaderingen (samen met projectleider).
 • Goede begeleiding in gezellige, hardwerkende werkomgeving.
 • Stagevergoeding, reiskostenvergoeding en eigen werkplek.

Stagiair MBO Bouwkunde

Opleidingsniveau MBO

 • Maken van overzichtstekeningen en detailtekeningen in AutoCAD of Revit/Tekla.
 • Uitwerken van staal, hout en betonconstructies.
 • Maken van statische berekeningen woning- en utiliteitsbouw.
 • Controle constructies op de bouwplaats (samen met projectleider).
 • Bijwonen bouwbesprekingen en vergaderingen (samen met projectleider).
 • Goede begeleiding in gezellige, hardwerkende werkomgeving.
 • Stagevergoeding, reiskostenvergoeding en eigen werkplek.

Studenten WO Bouwkunde (Bijverdienen tijdens je studie)

Opleidingsniveau HBO of WO.

 • Maken van overzichtstekeningen en detailtekeningen in AutoCAD of Revit/Tekla.
 • Maken van statische berekeningen vor projecten in de woning- en utiliteitsbouw.
 • Uitwerken van staal, hout en betonconstructies.
 • Ontwikkeling van rekenprogrammatuur.
 • Uren en dagen flexibel in te vullen.
 • Werktijden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00.uur.
 • Salaris in overleg, reiskostenvergoeding en eigen werkplek.

Wat bieden we?

Ons kantoor is opgericht in 1978 en wij hebben door de jaren heen veel ervaring opgebouwd. Door de diversiteit aan de projecten en specialistische kennis is er veel ruimte voor om je te ontwikkelen in het vak. We begeleiden je graag naar vervulling van je ambities.

Een marktconform salaris dat op tijd wordt uitbetaald vinden wij vanzelfsprekend. Daarnaast zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze branche. Wij zijn uitgerust met een up-to-date hardware, software en BIM omgeving.

Wij bieden je flexibele werktijden, reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en gezellige collega’s. Ons nieuwe kantoor is gevestigd op top locatie aan A2. Wij zijn makkelijk bereikbaar zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

Sollicitaties per mail aan:
Bekendam adviesbureau voor bouwconstructies
Dhr. S. Kouwenberg
e-mail: administratie@bekendam.com >>> Sollicitatie